hírek - közlemények

2018. január 07.

Tisztelt Önkéntesünk, Támogatónk, Segítő Partnerünk!

Ne felejtse, hogy közeleg az újabb adóbevallások ideje. Kérjük, hogy az SzJA 1 % felajánlásával 2018-ban is segítse humanitárius, karitatív tevékenységünket. Hálásak vagyunk, ha kérésünket megosztja barátaival, ismerőseivel is.
Az odafigyelésünk, netán egy kis fáradozásunk a rászorulóknak, a bajbajutottaknak, a szegény embereknek a túlélés reményét, adott esetben magát az életet jelentheti.

Köszönjük, ha SzJA 1%-a felajánlásával is segít!

Adószámunk: 18843062-1-16

A Szent László Szolgálat Alapítvány nevében tisztelettel:

Dr. Kató Ernő
elnök

Selmeci Balázs
titkár

2017. december 31.

Tisztelt Támogatóink, Segítőink, Önkénteseink, Barátaink!

Kérem, engedjék meg, hogy a Szent László Szolgálat kuratóriuma nevében ezúton is köszönetet mondjak azért a munkáért, azért a nemes támogatásért, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy Szolgálatunk 2017. év során is – még ha nem is olyan mértékben, mint ahogyan azt IGAZÁBÓL szerettük volna -  segíteni tudott a legrászorultabbakon, a bajbajutottakon.
Szolgálatunk működéséhez, szakmai programjainak megvalósításához, a logisztikai háttér biztosításához a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) által kiírt pályázatok során elnyert forrásaink segítettek. Külön köszönet érte!

A karitatív segítségnyújtás sok egyéb módozata (napi törődés, mentális segítségnyújtás,etc.,) mellett 2009. novemberi bejegyzésünk óta természetbeni adományainkkal 179.124.287,- Ft értékben, több mint százhúsz - ezer személynek szerezhettünk örömet, adhattunk egy kis reményt, illetve enyhíthettünk a gondjaikon. De máris kezdődik egy újabb év. Az élet nem áll meg, sajnos az „árnyékos" oldalából is marad bőven: szegénységben élő embertársaink, gondokkal küszködő idős kisnyugdíjasaink, éhező gyermekeink változatlanul segítségért esedeznek. Nekünk pedig kötelességünk segíteni őket, fontos feladatunk megfogni a bajbajutottak kezét... Tennünk kell pedig mindezt úgy, hogy egyre nehezebb számukra adományokat szerezni, segítőkre találni, embereket megnyerni egy-egy jó ügy érdekében. Így pedig a segítségnyújtás is sajnos rendre nehezebb. De nem adjuk fel! Töretlenül hiszünk a jó emberek segítőkészségében, tudjuk, hogy egy értelmes cél érdekében mindig akadnak nemes, nagylelkű támogatók. Kérünk tehát minden jó szándékú, segíteni akaró és tudó embertársunkat, hogy legyen partnerünk a rászorulók szomorú sorsának jobbá tételében.

E gondolatok jegyében kívánunk minden jelenlegi és leendő támogatónknak, segítőnknek, önkéntesünknek, barátunknak, és    - nem utolsó sorban - támogatottjainknak egészségben megélt, békés, boldog új esztendőt.

BUÉK 2018!


2017. december 21.

A 2016.évi SzJA 1%-os felajánlásokból a Szent László Szolgálat részére meghatározott összegből Alapítványunk a közelgő Karácsony alkalmából csomagokat állított össze. Az ajándékokkal az volt ezúttal is a célunk, hogy az ünnepi készülődéshez alapvetően szükséges élelmiszerek, édességek, higiénés cikkek mellett olyan minőségibb termékek is bekerüljenek a csomagokba, amikre a kedvezményezettek talán a mindennapokban nem tudnának pénzt áldozni. 
A csomagokat – felzárkóztatásukat mind ezekkel is elősegítendő - létminimum alatt, illetve annak közelében élő felnőttek, illetve főként egyedül élő idős, beteg emberek kapták - a leginkább veszélyeztetettek.
Önkénteseink Szolnok, Szerep, Kiskőrös, és Cegléd településeken szereztek nagy örömet a csomagokkal. (A segély értéke: 150.000,-Ft )

2017. december 06.

Ez év szeptember 25-én örömmel adtunk hírt arról, hogy a NAV átutalta a 2016. évi SzJA 1%-os felajánlásokból a Szent László Szolgálat Alapítvány által segélyezett embertársaink támogatására szánt összeget, azaz 176.303,- Ft-ot.
A mai napon - a későbbi elbírálások eredményeként -  további 2.572,- Ft érkezett a számlánkra – így a végösszeg 178.875,- Ft.  
Ismételten nagyon szépen köszönjük minden kedves Támogatónknak a fáradozását és a bizalmát. A támogatást - mint ígértük - a téli krízisenyhítő programunk keretében használjuk fel, és ahogy ezt mindig is tettük - az elszámolással együtt időben tájékoztatjuk majd a felhasználásról a nyilvánosságot, illetve a T.Hatóságot. Szakmai programjaink megvalósításához, a logisztikai háttér biztosításához a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) által kiírt pályázatokon elnyert forrásaink is nagy segítséget jelentenek. Köszönet érte!

2017. november 23.

Alapítványunk még az év elején úgy döntött, hogy egy 81 éves, egyedül élő, kis nyugdíjjal rendelkező hölgynek minden héten, illetve az ünnepnapokra legalább egy-két napra elegendő, több fogásos meleg ételt biztosít. Az ételek alapanyagát, (elkészítését, szállítását) önkénteseink saját forrásaikból maguk biztosítják.

(A segély értéke: 150.000,-Ft )